PDFDiallo, Mohamadou. Les parlers marka au Burkina Faso : contrastes au niveau grammatical in Mandenkan nº 36 : 2000 - p. 65-83
PDFDiallo, Mohamadou. Le noyau du code orthographique du dioula au Burkina Faso. in Mandenkan nº 37 : 2001 - p. 9-31